VOLKSWAGEN VẪN PHÁT TRIỂN THEO KẾ HOẠCH MẶC DÙ THỜI KÌ KHÓ KHĂN

VOLKSWAGEN VẪN PHÁT TRIỂN THEO KẾ HOẠCH MẶC DÙ THỜI KÌ KHÓ KHĂN
  • Với 2,5 tỷ EUR, kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
  • Lợi nhuận ở mức 4,7%

Volkswagen tiếp tục củng cố hiệu quả kinh tế trong một môi trường khó khăn dai dẳng. Với gần 2,5 tỷ EUR, kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm nay cao gấp đôi cùng kỳ năm trước (1,2 tỷ EUR), doanh thu bán hàng tăng lên 52 tỷ EUR (cùng kỳ năm trước). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1 tỷ EUR (giai đoạn năm trước: -0,3 tỷ EUR). Mặc dù nhiều đơn đặt hàng của khách hàng không thể được giao theo kế hoạch do tình trạng thiếu linh kiện liên tục, nhưng kết quả này được củng cố bởi sự tấp trung phát triển mẫu xe và sự phục hồi về số lượng giao hàng trong quý ba: ở mức 1,26 triệu xe, số lượng xe được giao trên toàn thế giới từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022 cao hơn 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc điều hành Volkswagen Thomas Schäfer: “Kết quả kinh doanh khả quan cho thấy Volkswagen vẫn đang đi đúng hướng mặc dù đây là thời kì vô cùng thách thức. Chúng tôi đang duy trì việc này bằng cách tăng chất lượng sản phẩm của các mẫu xe một cách rõ ràng, đẩy nhanh chiến dịch xe điện và điều chỉnh danh mục sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.”

Giám đốc tài chính Patrik Andreas Mayer: “Trước những thách thức to lớn phát sinh từ tình hình nguồn cung căng thẳng, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực để giảm chi phí và đạt được mục tiêu tăng chất lượng kết quả hoạt động của mình. Quý IV sẽ đặc biệt khó khăn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và nguồn cung cấp linh kiện.”

Với 1,26 triệu xe, số lượng xe được giao trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022 cao hơn 15,3% so với cùng kỳ năm trước – với lượng xe giao trong tháng 9 đặc biệt mạnh (+19%). Kết quả là, thương hiệu Volkswagen đã bán được 3,3 triệu xe trên toàn thế giới trong 9 tháng đầu năm, trong đó có 207.200 chiếc ID chạy hoàn toàn bằng điện (+23,5 phần trăm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *