Tag Archives: Staatliche Museen zu Berlin

Volkswagen và Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin tiếp tục quan hệ đối tác lâu dài và thúc đẩy văn hóa cho tất cả mọi người

Neue Nationalgalerie Berlin© BBR / Thomas Bruns / Ludwig Mies van der Rohe / VG Bild-Kunst, Bonn 2021 Volkswagen đã hỗ trợ viện bảo tàng nổi tiếng toàn cầu ở Berlin kể từ năm 2012. Gắn kết văn hóa bền vững bằng cách mở rộng và mở rộng chương trình Volkswagen ART4ALL được trao nhiều […]