Thông tin hữu ích về chiếc xe Volkswagen của bạn

Trang chủ ► Chủ sở hữu và người dùng ► Thông tin hữu ích

Hướng dẫn sử dụng dành
cho chủ sở hữu

Luôn nằm trong tầm tay bạn

Bạn không cần phải nhớ mọi chức năng, đèn cảnh báo và mọi bộ phận của chiếc xe. Hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu sẽ hỗ trợ bạn điều đó

Ý nghĩa của đèn cảnh báo

Đèn cảnh báo bất ngờ hiện trên bảng điều khiển khiến bạn bối rối. Để giúp bạn xác định nhanh chóng vấn đề, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn liên quan đến đèn cảnh báo

Tìm hiểu thêm